Платіжний баланс

Платіжний баланс країни це результат торгового обміну товарами, послугами та капіталом між країною і всім іншим світом. По суті, це балансовий звіт, що фіксує зовнішні надходження і платежі країни протягом року.

Платіжний баланс країни, який публікується щоквартально або щорічно, служить показником її економіки.

Платіжний баланс країни включає два розділи: баланс поточних операцій і баланс руху капіталів. Розглянемо його на прикладі Польщі. Баланс поточних операцій Польщі відображає співвідношення експорту. Також в нього включені оплати послуг, кошти, витрачені за кордоном громадянами Польщі, платежі іноземних урядових і міжнародних організацій, наприклад, гранти на економічні реформи (з 1990-х років).

Баланс руху капіталів відображає співвідношення обсягу польських інвестицій і позик за кордоном з обсягом інвестицій і позикових коштів, розміщених у Польщі іншими країнами.

Коли говорять про платіжний баланс країни, іноді використовують поняття видимого і невидимого торгового обороту. Під видимим оборотом розуміють експорт та імпорт матеріальних товарів: автомобілів, комп'ютерів, сільськогосподарської продукції, одягу і т.д. Невідомий оборот відноситься до імпорту та експорту послуг (банківських, страхових або консультаційних).

У будь-якій державі баланс поточних операцій і баланс руху капіталів повинні бути врівноважені: необхідно, щоб грошові платежі за кордон відповідали грошовим надходженням в країну. Сума коштів, яку країна витратила та інвестувала за кордон, повинна відповідати сумі надходжень або позикових коштів, отриманих країною.

Формування балансу

Якщо держава експортує товари та послуги за кордон в більшому обсязі, ніж імпортує, говорять про позитивне сальдо, або профіцит платіжного балансу. Країна може використовувати цей надлишок для інвестицій за кордон, щоб відновити рівновагу всього балансу.

Якщо ж імпортують більше, ніж експортують, виникає негативне сальдо, або дефіцит платіжного балансу. Доводиться покривати дефіцит кредитами з-за кордону або продажем фінансових активів – наприклад, золотих запасів.

Платіжний баланс країни розглядають як рівновагу, але на практиці він ніколи не буває абсолютним. Необхідні для балансу розрахунки здійснюються на підставі фактичних даних статистики і поправок, що вводяться для обліку розрахункових похибок. Сума поправок, що називається балансовою статтею або статистичною похибкою, зазвичай дуже велика.

Торговий дефіцит Польщі

Польща була першою країною Центральної і Східної Європи, яка почала економічні реформи в 1990 році. З ростом відкритості економіки зміцнилася і міжнародна торгівля Польщі, дві третини якої складають промислові товари. Головними торговими партнерами Польщі є країни ЄС, зокрема Німеччина, Франція. Італія, Великобританія і Росія. Основними товарами польського імпорту є обладнання та транспорт, електротехнічні товари, проміжна продукція (тобто товари, що використовуються для наступної переробки: листовий прокат, необхідний в подальшому для виробництва автомобілів) і продукти хімічної промисловості. Експорт формують текстиль, кольорові метали та інша проміжна продукція, обладнання, електротовари та харчові продукти.

У 1989–95 роках обсяг імпорту в країну збільшився. У результаті в 1996 році дефіцит балансу поточних операцій країни склав 10 млрд. дол. США. До цього часу імпорт зріс на 26%, а експорт – всього на 8%.

У 1980-х роках зовнішній борг Польщі займав 4-е місце в світі за своїм розміром, держава не могла навіть виплачувати відсотки з його обслуговування. У 1990-х роках економічна ситуація в країні покращилася. Зменшення боргу та досягнуті з кредиторами домовленості з його реструктуризації дозволили відновити ці виплати. Проте офіційний дефіцит балансу поточних операцій продовжував зростати до середини 1990-х років не тільки через дефіцит видимого і невидимого торгового обороту, а й внаслідок відновлення виплат відсотків за зовнішнім боргом.

Торговий дефіцит Польщі за поточними операціями був обумовлений необхідністю переозброєння польської економіки – основними товарами імпорту в цей період були засоби виробництва, необхідні для створення власних товарів. В останні роки розмір дефіциту неухильно знижувався, склавши у 2004 році тільки 1,5% від BBП.

Зараз Польща є дев'ятим за значимістю експортером ЄС (країна стала членом ЄС у 2004 році). Експорт в інші країни ЄС перевищує імпорт, що забезпечує поліпшення платіжного балансу. Однак, хоча дефіцит поточного платіжного балансу знизився, дефіцит бюджету у 2005 році все ще залишався на рівні 3,5% від BBП.

Боротьба з дефіцитом

У випадку необхідності термінового покриття дефіциту платіжного балансу країна може вдатися до позик з-за кордону або зниження своїх золотовалютних запасів, однак попередити появу дефіциту можливо за допомогою довгострокових рішень.

Одним з таких рішень є девальвація валюти країни. Девальвація злотого (грошової одиниці Польщі) означає, що інші країни зможуть купувати більше злотих за свої національні валюти. Польські товари за кордоном подешевшають, а польський експорт зросте, що дозволить усунути дефіцит платіжного балансу країни.

Іншим методом подолання торгового дефіциту є встановлення країною торговельних бар'єрів – таких як тарифи (податки на імпорт) і квоти (обмеження обсягів деякого імпорту), що збільшують ціну зарубіжних товарів у країні і зменшують попит і сам імпорт. Однак така політика часто викликає відповідні заходи зарубіжних країн, спрямовані вже проти товарів, експортованих країною.

 

Читайте також: