Буре вугілля

Буре вугілля – це вугілля ще низького ступеня вуглефікації, тобто це перехідна форма від торфу до кам'яного вугілля. Буре вугілля є дуже нещільним, навіть пухким утворенням, бурого або чорно-бурого кольору. Воно містить порівняно малу кількість вуглецю (64–78 %), водню (4, 5–6 %) і багато вологи (30–40 %). Буре вугілля має низьку теплотворну здатність (27,2–31,4 МДж/кг) і виділяє багато летких речовин (іноді більше 42 %).

Від кам'яного буре вугілля відрізняється кольором. Щоправда є і чорні різновиди, але вони в порошку все-таки є бурими, тоді як антрацит і кам'яне вугілля завжди дають чорну риску на порцеляновій пластинці. Найсуттєвіша відмінність від кам'яного вугілля полягає в меншому вмісті вуглецю і значно більшому вмісті бітумінозних летких речовин. Цим і пояснюється, чому буре вугілля легше горить, дає більше диму і сильніший запах.

Утворення бурого вугілля

Матеріалом для утворення бурого вугілля послужили різні листяні дерева і торф'яні рослини, поступове розкладання яких під водою, без доступу повітря, під покровом і в суміші з глиною і піском, поступово веде до збагачення тліючих рослинних залишків вуглецем при постійному виділенні летких речовин. Однією з перших стадій такого тління, після торфу, є буре вугілля, подальше розкладання якого завершується перетворенням в кам'яне вугілля, антрацит і навіть графіт.

Запаси

В Україні поклади бурого вугілля зосереджені в Дніпровському буровугільному басейні, на Закарпатті, Передкарпатті, Придністров’ї. Їх запаси, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, оцінюються в 6–8 млрд тонн.

Світовий видобуток бурого вугілля складає – 950 млн т на рік. Основними вугледобувними країнами є ФРН (258 млн т), Чехія (95 млн т), США (45 млн т), Польща (37 млн т), Австралія (33 млн т).

Різновиди бурого вугілля

Розрізняють багато різновидів і сортів бурого вугілля, з яких найважливіші такі:

  • звичайне щільне буре вугілля бурого кольору з матовим блиском, землистим зламом;
  • землисте буре вугілля – бурий, легко стирається на порох;
  • смолисте буре вугілля – дуже щільне, темно-буре і навіть чорне, але зустрічається і синє, в зламі блискучий зразок смоли;
  • власне лігніт або бітумінозне дерево, з добре збереженою деревною структурою; трапляється іноді у вигляді цілих повних стовбурів, навіть з корінням і корою і придатне для обробки, як дерево;
  • листове, паперове буре вугілля, або дізоділ –тонкошарова зотліла рослинна маса, що легко ділиться на тонкі листочки;
  • торф’яне вугілля, схоже на торф, часто містить багато сторонніх домішок.

Застосування

Буре вугілля вважається низькоякісним, тому воно використовується в основному як енергетична сировина, а також застосовується для пилоподібного спалювання (побутове паливо), його брикетують, використовують для газифікації, виробництва вуглелужних реагентів і монтанвоску (гірського воску). Останнім часом з бурого вугілля виготовляють стимулятори росту рослин і тварин. У деяких країнах (у Німеччині) з них отримують металургійний кокс (коксобрикети). У перспективі буре вугілля будуть використовувати для виробництва рідкого палива, енерготехнологічної сировини, напівкоксу, термовугілля.

Загальні світові ресурси бурого вугілля (до глибини 600 м) становлять 4,9 трлн. т.

 

Читайте також: