Трудова дисципліна

Для дотримання трудової дисципліни, роботодавці та службовці повинні дотримуватися певних моделей поведінки.

З одного боку, під поняттям «дисципліна» мають на увазі підпорядкування твердо встановленим правилам. З іншого боку, трудова дисципліна – це обов'язкова складова трудової діяльності; в даному контексті дисципліну підтримує роботодавець, він затверджує і застосовує різного роду стягнення для тих співробітників, які порушують дисципліну на роботі.

Трудова дисципліна і самодисципліна

Кожен працівник зобов'язаний добре виконувати посадові обов'язки, а для цього потрібна неабияка частка самодисципліни. Необхідність організувати свій день так, щоб впоратися із запланованим обсягом роботи, може виявитися нелегким випробуванням для тих, хто вперше виходить на роботу після закінчення школи. Безумовно багато хто опановує науку самодисципліни в роки навчання. Ці знання пом'якшують потрясіння, поєднане з початком трудової діяльності, і допомагають швидше звикнути до нового способу життя.

Дисциплінарні стягнення

Роботодавець може обійтися без затвердженого порядку застосування дисциплінарних стягнень, але в тих організаціях, де працює понад 20 співробітників, таке рішення буде великою помилкою, оскільки у випадку судового розгляду зведе шанси роботодавця на перемогу до нуля. Порядок застосування дисциплінарних стягнень, викладений у статуті організації, повинен передбачити будь-який роботодавець, який упевнений в нераціональності та неефективності праці підлеглих або має намір вгамувати працівника, котрий порушив трудову дисципліну.

Кожен працівник організації повинен бути обізнаний про порядок застосування та оскарження дисциплінарних стягнень. Така інформація зазвичай викладена в трудовому контракті або посібнику для персоналу. Всі співробітники з першого дня роботи повинні бути ознайомлені з переліком дисциплінарних стягнень і процедурою їх оскарження.

За роботодавцем закріплено право на відсторонення від роботи і навіть звільнення співробітника у випадку вчинення ним на робочому місці фізичного насильства, крадіжки, вживання наркотиків або аналогічних дій, що розглядаються законодавством як злочин. У випадку менш серйозного порушення трудової дисципліни (недобросовісної роботи, постійних запізнень на роботу) перше дисциплінарне притягнення обмежується усним попередженням.

Якщо перше притягнення не подіяло, службовцю виноситься письмова догана. У випадку серйозного порушення трудової дисципліни роботодавець вправі вдатися до цього дисциплінарного притягнення без попереднього усного попередження. У письмовій догані докладно описується проступок порушника, вказуються необхідні заходи і термін, відведений працівникові на виправлення. Якщо протягом року працівник виправився, догану, як правило, вилучають з його особистої справи. Якщо ж поведінка залишається незадовільною, працівникові виноситься сувору догану з попередженням – письмовий документ, в якому роботодавець повідомляє порушнику про готовність звільнити його у випадку вчинення подібного проступку. Цей документ може містити відомості про порядок подачі апеляції і зазвичай зберігається в особистій справі співробітника протягом року.

Дисциплінарні слухання

Замість суворої догани або на додаток до неї роботодавець може викликати недбайливого працівника на дисциплінарні слухання. Скликається комісія з трудових спорів, на яку, згідно закону, працівник має право з'явитися з представником профспілки або співробітником. Однак порушнику трудової дисципліни заборонено приводити з собою адвоката чи консультанта.

На слуханнях роботодавець повинен викласти причину запрошення працівника на слухання, іншими словами, пред'явити звинувачення; працівник має право це звинувачення відкинути. Обом сторонам дозволено залучати свідків.

Після слухань комісія повідомляє порушнику прийняте рішення. Як правило, слухання завершуються тимчасовим відстороненням працівника від справ, пониженням у посаді або звільненням. У більшості організацій, де діє офіційний статут, працівник має право на оскарження дисциплінарних стягнень. Апеляція розглядається вищим керівництвом, яке до цього не інформують про конфлікт. На жаль, такий порядок не завжди можна дотримати на невеликих підприємствах.

Виплата компенсацій

Роботодавцю слід суворо дотримуватися порядку застосування дисциплінарних стягнень. Якщо порушник трудової дисципліни подасть апеляцію, суд може прийняти рішення про збільшення суми компенсації, яку роботодавець повинен буде виплатити співробітнику за зневагу до встановленого порядку стягнень.

Дисциплінарні стягнення – не проформа, а найважливіша частина практики найму, що вимагає неухильного дотримання роботодавцем і співробітником організації.

 

Читайте також: